Światowe doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem

2013-10-02

Światowe doświadczenia w zarządzaniu bezpieczeństwem

Międzynarodowy kongres drogowy w Warszawie pod egidą GDDKiA. Jak zwiększyć potencjał na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego? Korzystamy z doświadczeń innych krajów. Prezentujemy Drogi Zaufania.

Do Warszawy zjechali światowi i krajowi specjaliści, eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Trwa Międzynarodowy Kongres BRD zorganizowany przez Generalną Dyrekcje Dróg krajowych i Autostrad w ramach programu Drogi Zaufania. Parterami GDDKiA są Bank Światowy i organizacja PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe). Wiodącym tematem kongrsu jest „Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak to uczynić - doświadczeniami dzielą się eksperci z administracji drogowych, Banku Światowego, instytucji badawczych oraz politechnik z pięciu kontynentów. W kongresie uczestniczy ponad 200 osób, które podczas sesji przedyskutują stosowane na świecie rozwiązania umożliwiające poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w aspekcie infrastrukturalnym.
Hasła bloków tematycznych wskazują, że na system bezpieczeństwa mają wpływ również inne aspekty, na przykład zarządzanie ruchem w systemie ITS.

Sesje i warsztaty
Sesje Kongresu przestawiające wspólne doświadczenia międzynarodowe oraz typowe dla poszczególnych krajów zostały podzielone na panele dyskusyjne. Tematy głównych sesji:
• Krajowe polityki bezpieczeństwa drogowego
• Systemowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego jako narzędzie zarządzania brd
• ITS jako efektywne narzędzie poprawy BRD
• Skuteczne zarządzanie drogami i ruchem na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Znaki i znaki zmiennej treści jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego poprzez środki infrastrukturalne, nadzoru i edukacj
• Rozwiązania inżynieryjne i ich wpływ na sprawność i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Niechronieni użytkownicy drag
• Rozwiązania inżynieryjne i ich wpływ na sprawność i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• Podręcznik Bezpieczeństwa Drogowego
Zwieńczeniem kongresu będzie dyskusja panelowa, której uczestnicy postarają się przedstawić zależnośc między poodejmowanymi działaniami a zwiększaniem potencjału bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drogi Zaufania
Kongres otworzył Lech Witecki, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, podkreślając znaczenie światowych rozwiązań wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Polskie doświadczenia w systemowym podejściu do BRD przedstawił Andrzej Maciejewski, Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Uczestnicy kongresu poznali m.in. założenia i rezultaty programu „Drogi Zaufania". Program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych realizowany jest przez GDDKiA od 2007 roku.

Prezentacje I-ego dnia

Prezentacje II-ego dnia:

Prezentacje III-ego dnia:

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.