Postępują prace na budowie szesnastki

2014-05-26

Postępują prace na budowie szesnastki
Układanie warstwy ścieralnej nawierzchni, naprawę osiadania nasypu, umacnianie skarp, rowów i pasa dzielącego można obserwować na budowie drogi krajowej nr 16 Biskupiec - Borki Wielkie. Prowadzone są też prace wykończeniowe na obiektach inżynierskich.


Po pięciu tygodniach od podpisania umowy zaawansowanie wykonanych robót kształtuje się na poziomie ok. 30%. Zakres wykonywanych prac obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni, roboty naprawcze osiadania nasypu oraz roboty wykończeniowe takie jak umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania. W ramach zadania wykonane zostaną również drogi serwisowe oraz remont starego przebiegu drogi krajowej nr 16.

Podczas naprawy osiadania nasypu zastosowano innowacyjną metodę odciążenia nasypu poprzez użycie polistyrenu piankowego (styropianu). Dzięki temu obniżona zostanie masa własna konstrukcji nasypu, co w rezultacie zniweluje proces osiadania. Do wykonania nasypu w tej technologii zostaną użyte bloki ze specjalnego styropianu EPS-200 o wymiarach 0,5m x 1m x 2m. Z tych bloków ułożone będą 4 warstwy styropianu o łącznej wysokości 2 m. Maksymalna szerokość konstrukcji - 33 m, długość - 53 m. Całkowita objętość zastosowanego styropianu - 2840 m3. Wykonaną ze styropianu konstrukcję przykryje płyta żelbetowa, na której zostanie odbudowana konstrukcja drogi.Realizowany obecnie kontrakt obejmuje zakończenie przerwanej przez konsorcjum Alpine Bau/Hydrogeo budowy drogi krajowej nr 16 Biskupiec - Borki Wielkie. Wykonawcą robót jest firma SKANSKA SA, która realizuje zadanie za kwotę 25,3 mln zł. Wykonanie wszystkich prac przewidziane jest w połowie lipca bieżącego roku.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.