Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK 81 w Zbytkowie

2014-06-09

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DK 81 w ZbytkowieCiąg pieszo-rowerowy usytuowany będzie wzdłuż lewej jezdni DK81 (ul.Wiślańskiej) między skrzyżowaniem z ul.Turystyczną a ul.1-go Maja (DW939),


Podstwawowe informacje techniczne ciągu pieszo-rowerowego:
• Długośc 850m,
• Szerokość 3m,
• Nawierzchnia - kostka betonowa,
• Obramowanie - obrzeże betonowe.

W ramach zadania zostaną również wykonane:
• Przebudowa rowu odwadniającego wzdłóż DK81 polegająca na jego zarurowaniu na dł. 145 m.
• Przebudowa rowu odwadniającego w rejonie skrzyżowania DK81/DW939 polegająca na jego zarurowaniu.
• Przebudowa istniejącego zjazdu.
• Utwardzenie istniejących zjazdów destruktem bitumicznym: - między jezdnią DK81 a nowoprojektowanym ciągiem pieszo-rowerowym przewidziano utwardzanie istniejących zjazdów poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z destruktu bitumicznego.
• Budowa ścieku ulicznego wraz z wpustami i przykanalikami do zarurowanego rowu.
• Budowa ścieku między lewą jezdnią DK81 o projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym.
• Budowa wpustów ulicznych w ciągu projektowanego ścieku z przykanalikami podłączonymi do zarurowanego rowu poprzez studnie rewizyjne.

Utrudnienia w ruchu:

W trakcie robót przewiduje się lokalne zawężenie jezdni w kierunku Katowic do jednego pasa ruchu na odcinku o dł. 700 m.

Umowny termin zakończenia robót do 31.10.2014 r.

Sprawdź wcześniej warunki przejazdu w Serwisie dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl lub telefonicznie pod nr 32 25 96 706 w Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA Oddziału w Katowicach oraz całodobowej infolinii drogowej 19 111.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.