Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK1 w Czechowicach?Dziedzicach

2014-06-11

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na DK1 w Czechowicach?DziedzicachW ramach zadania zostanie wykonane:
• przebudowa 2 skrzyżowań,
• całkowita wymiana nawierzchni jezdni na długości 1,042 km

 

Zakres robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego:
• wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,
• wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK-1 z ul. Lipowską,
• wykonanie pasów wyłączenia i włączenia na skrzyżowaniu DK-1 z ulicą Lipowską i Świerkowicką,
• ograniczenie najbardziej kolizyjnych relacji w rejonie skrzyżowania DK-1 z ulicą Świerkowicką,
• wykonanie przejść dla pieszych.

Zadanie przewidziane do realizacji w systemie dwuletnim.
Planowane zakończenie robót - 30.06.2015 r.
Wykonawcą zadnia jest: HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. Wrocław

 

Utrudnienia w ruchu:
Obecnie ruchu odbywa się dwukierunkowo n a odcinku o długości z wykorzystaniem jednego pasa w każdym kierunku na jezdni relacji Bielsko-Biała - Katowice

W zależności od etapu robót organizacja ruchu na czas robót będzie ulegać zmianie.
GDDKiA apeluje o bezpieczną jazdę i zachowanie szczególnej uwagi w trakcie remontu.

Pamiętaj, że pomimo starań i podejmowanych działań przez Służby Drogowe w celu zminimalizowania uciążliwości robót, remont wiąże się z utrudnieniami w postaci opóźnień w przejeździe, nowej organizacji ruchu, limitów prędkości. Wjeżdżając na remontowany odcinek pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność i dostosować się do nowych warunków oraz zasad ruchu drogowego.

 

Sprawdź wcześniej warunki przejazdu w Serwisie dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl lub telefonicznie pod nr 32 25 96 706 w Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA Oddziału w Katowicach oraz całodobowej infolinii drogowej 19 111.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.