W Dobromierzu będzie bezpieczniej. Rozpoczęły się prace przy budowie ronda.

2014-06-18

W Dobromierzu będzie bezpieczniej. Rozpoczęły się prace przy  budowie ronda.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo. Po przebudowie ruch będzie odbywał się po skrzyżowaniu typu średnie rondo o średnicy zewnętrznej równej 50m. Na wlocie drogi krajowej nr 5 od strony Jeleniej Góry powstanie bypass umożliwiający wykonanie skrętu w
prawo poza tarczą ronda.

Ukształtowanie i przewidziane zabezpieczenia skrzyżowania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zmniejszenie punktów kolizji, zmniejszenie prędkości na odcinkach dojazdowych do skrzyżowania i na samym skrzyżowaniu, zwiększenie dostrzegalności skrzyżowania oraz poprawę warunków przejezdności.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.