Przetarg na przebudowę DK nr 11 w Bobolicach ogłoszony

2014-06-26

Przetarg na przebudowę DK nr 11 w Bobolicach ogłoszonyPrzetarg nieograniczony dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 11 i DK 25 w województwie zachodniopomorskim w m. Bobolice" został ogłoszony 25.06.2014. Planowany termin podpisania umowy to druga połowa lipca, roboty powinny się rozpocząć w sierpniu tego roku, a zakończyć do 15 czerwca 2015 roku.
Roboty będą obejmowały przebudowę przebiegu DK nr 11 przez Bobolice na długości ok. 800 metrów.


W miejscu skrzyżowania DK nr 11 z DK nr 25 powstanie rondo turbinowe, kolejne rondo powstanie na skrzyżowaniu z DW nr 205, przebudowane zostanie również skrzyżowanie z DW nr 171 oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. Powstaną nowe ścieżki rowerowe, zostaną przebudowane chodniki i kanalizacja deszczowa oraz wykonane zostaną elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja powyższych robót zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawi płynność ruchu w Bobolicach.

Podczas końcówki obecnego sezonu wakacyjnego mogą wystąpić utrudnienia w ruchu związane z tymi pracami. W związku z tworzącymi się zwykle podczas weekendów wakacyjnych zatorami zalecamy skorzystanie z tras alternatywnych od Szczecinka DW nr 172 do DW nr 163 w kierunku Kołobrzegu i od Szczecinka DK nr 20 do miastka i dalej drogami wojewódzkimi do Koszalina lub Darłowa (mapka w załączniku).

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.