Podpisanie umowy na remont drogi krajowej nr 11 w Tworogu

2014-07-28

Podpisanie umowy na remont drogi krajowej nr 11 w TworoguW poniedziałek 28 lipca 2014r. w siedzibie GDDKiA Oddział w Katowicach podpisana została umowa z DROG-BUD Sp. z o.o. w Częstochowie na wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Tworogu o długości 7,34 km


 

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy remontu było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
W postępowaniu zostało złożonych 7 ofert. Wartość umowna zadania wniesie prawie 25,4 mln zł.

 

 

W ramach remontu zostanie wykonana:

 

 • Przebudowa istniejącej konstrukcji nawierzchni wraz z dostosowaniem jej nośności do przenoszenia obciążeń 115 kN na oś, 
 • Ujednolicenie szerokości jezdni i poboczy; 
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez remont i przebudowę istniejących ciągów pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań z drogami bocznymi; 
 • Przebudowa istniejącej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu DK 11 z ul. Zamkową (DW 907) i ul. Świniowicką w Tworogu; 
 • Remont obiektów mostowych w km 550+699 w m. Kokotek, w km 556+323 w m. Tworóg oraz w km 556+788,60 w m. Tworóg; 
 • Przebudowa obiektów mostowych w km 553+756 w m. Tworóg oraz w km 555+877 w m. Tworóg; 
 • Przebudowa istniejących przepustów pod drogą DK11; 
 • Przebudowa i uporządkowanie istniejącego systemu odwodnienia drogi; 
 • Przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowanymi rozwiązaniami; 
 • Wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego); 
 • Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią. 

 

 

Szacuje się, że czas realizacji Robót będzie wynosił 17 miesięcy (wraz z okresem zimowym). Przewidywany termin zakończenia robót: do 30.11.2015r.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.