30 miesięcy na realizację S5 na Dolnym Śląsku

2014-09-10

30 miesięcy na realizację S5 na Dolnym Śląsku

Podpisano umowę na realizację, blisko 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od miejscowości Marcinowo do węzła Wrocław Północ (A8). Projekt będzie zrealizowany w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca).

Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę wynosi 10 lat. Zadanie wykona firma Astaldi S.p.A. za kwotę 597,6 mln zł brutto. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Trzebnica, Kryniczno oraz rozbudowany zostanie węzeł Wrocław Północ. Ponadto powstaną wiadukty, przejścia dla dzikich zwierząt oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (Morzęcina Wchód, Morzęcino Zachód, Wisznia Mała Wschód, Wisznia Mała Zachód). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy. Oddanie do ruchu gotowego fragmentu trasy planowane jest w grudniu 2017 r.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.