Standard utrzymania, standard bezpieczeństwa

2013-04-22, woj. świętokrzyskie

Standard utrzymania, standard bezpieczeństwa

Utrzymaj standard - nowy, efektywny model bieżącego utrzymania dróg będzie stosowany w regionie świętokrzyskim. Skuteczniej będą kontrolowane działania wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Średnio o około 30 procent mniej kosztuje kompleksowe utrzymanie dróg krajowych w nowoczesnym modelu "utrzymaj standard" niż w realizowanym dotąd powszechnie modelu zlecania poszczególnych prac utrzymaniowych różnym wykonawcom. Ten model sprawdził się już na polskich drogach krajowych o łącznej długości 800 km. Od października będzie wdrażany na wybranych drogach regionu świętokrzyskiego.
Kielce - Cedzyna na początek
Pierwszy przetarg na kompleksowe utrzymanie odcinka drogi ekspresowej S74 Kielce - Cedzyna według modelu „utrzymaj standard" ogłoszony został przez kielecki oddział GDDKiA - informuje Małgorzata Pawelec - Buras, starszy specjalista ds. komunikacji społecznej Na tym odcinku jeden wykonawca, a nie kilku, jak to było wcześniej, zajmie się całorocznym bieżącym utrzymaniem drogi. To znacznie usprawni działania i obniży ich koszty. Następna trasa do obsługi w takim systemie to odcinek drogi ekspresowej S7 od Skarżyska do Chęcin.
W środku stawki
Świętokrzyskie odcinki nowych dróg S7 i S74 będą utrzymywane kompleksowo przez sześć kolejnych lat przez wyłonionych w przetargach wykonawców. Będzie do nich należało m.in. zimowe odśnieżanie, wiosenne koszenie traw, porządki, drobne naprawy infrastruktury drogowej, sprawdzanie i uzupełnianie oznakowania itp. Skuteczna realizacja tych działań ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Oznakowanie pionowe i poziome, stan poboczy, barierek, przejść, kładek dla pieszych - wszystkie te elementy wpływają na liczbę wypadków. W regionie świętokrzyskim ich liczba stopniowo maleje. W 2012 roku na wszystkich drogach regionu doszło do 1393 wypadków, w których zginęło 136 osób a 1713 odniosło rany. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę ludności regionu, liczbę ofiar w stosunku do liczby wypadków region świętokrzyski zajmuje miejsce 9 w skali kraju.
Warto wiedzieć
Model "utrzymaj standard" GDDKIA wprowadziła po raz pierwszy w 2010 roku na S3 w województwie zachodniopolskim. Wykonana dla GDDKiA analiza ekonomiczna, uwzględniająca doświadczenia m.in. z realizacji tego kontraktu, pokazała wyraźnie, że zlecenie kompleksowych prac utrzymaniowych firmom zewnętrznym znacząco obniża koszty utrzymania sieci drogowej. Dlatego GDDKiA przyjęła zasadę, że każda nowo oddana do użytku droga, będzie utrzymywana w tym właśnie modelu. Od czasu pierwszego kontraktu na "utrzymanie standardu" wydłużono czas zlecanych prac z 3 do 6 lat.
Model "utrzymaj standard" pozwala zarządcy dróg skupić się na kontroli standardu jaki wykonawca musi zgodnie z umową utrzymać. Standardy te są określone dla każdej klasy drogi krajowej i pod tym względem jednolite w całej Polsce.
Z analiz przeprowadzonych przez GDDKiA, Bank Światowy i niezależnych ekspertów wynika, że po wdrożeniu kompleksowego utrzymania dróg oszczędności wahają się pomiędzy 10 a 40 procent.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.