Ekspresowo pod Piaskami

2013-04-26, woj. lubelskie

Ekspresowo pod PiaskamiTrwają prace przy dostosowaniu obwodnicy Piask do parametrów drogi ekspresowej (woj. lubelskie). Układana jest nawierzchnia na DK17 w miejscu włączenia dojazdu do węzła Nałęczów na S17. Uwaga na zmienione oznakowanie!

Prace na obwodnicy Piask rozpoczęły się od węzła Chełm na jezdni prowadzącej w kierunku Lublina. Konieczne jest wyłączenie z ruchu jednej nitki na połowie długości obwodnicy. Kierowcy jadący z Chełma w kierunku Lublina będą korzystać z przeciwległej nitki, a ruch z Zamościa w kierunku Lublina poprowadzony zostanie objazdem przez Piaski. Po wykonaniu pierwszego etapu prac ruch zostanie przełożony na nitkę prowadzącą od Lublina, a kierowcy zmierzający do Zamościa zjadą na węźle Mełgiew i pojadą przez Piaski - informuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik prasowy lub lubelskiego oddziału GDDKiA.
Oznakowana i ogrodzona
Utrudnienia związane z dostosowaniem oznakowania poziomego i pionowego potrwają do 23 maja, a przez ten okres kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowanie i objazdy związane z częściowym wyłączeniem z ruchu węzłów. Oznakowanie poziome i pionowe zostanie dostosowane do wymogów drogi ekspresowej, a wzdłuż obwodnicy Piask ustawione zostanie ogrodzenie. Działanie te zwiększą stan bezpieczeństwa na trasie.
Wraz z wprowadzanymi zmianami pojawią się nowe nazwy węzłów. Piaski Zachód zastąpi dotychczasowy Mełgiew, a Piaski Wschód obecny węzeł Chełm.
Ruch wahadłowy
Układana jest nawierzchnia na skrzyżowaniu DK17 z łącznikiem prowadzącym do węzła Nałęczów (dotychczas nazywanym Przybysławice). Jezdnia została zwężona do jednego pasa a ruch odbywa się wahadłowo. W dzień sterowany jest ręcznie a w nocy sygnalizacją świetlną. Po weekendzie majowym maszyny do rozkładania warstw bitumicznych pojawią się na DK17 w obrębie węzła Jastków (dotychczasowa nazwa Bogucin).
Wolniej w Zawadzie
Wyłączona z ruchu jest też połowa jezdni na moście w miejscowości Zawada w ciągu drogi krajowej nr 74. Związane jest to z remontem obiektu, a dla kierowców oznacza zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu, wprowadzenie zakazu wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 40 km/h. Po wyremontowaniu połowy mostu i ułożeniu nowej nawierzchni ruch zostanie przełożony, a wykonawca zajmie się wykorzystywaną obecnie połową obiektu. Planowy termin zakończenia robót upłynie 30 sierpnia br.
Mniejsze i krótsze utrudnienia związane będą z remontem przepustu w ciągu DK12 w miejscowości Srebrzyszcze. Obowiązuje tam zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 60 km/h.


www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.