Wiadukty do raportu!

2013-06-01, woj. zachodnio-pomorskie

Wiadukty do raportu!Trzy czwarte dróg krajowych w województwie zachodniopomorskim jest w stanie dobrym. Jedna czwarta wymaga remontu. Remontowane są też mosty i wiadukty. Prace nie spowodują większych utrudnien w ruchu.

Rozpoczyna się remont mostów na rzece Płoni i wiaduktów nad linią kolejową Szczecin - Stargard w ciągu autostrady A6 (odcinek ten obecnie oznaczony jest jako droga S3).
Uwaga na znaki
Wyremontowany zostanie również wiadukt nad betonowym odcinkiem autostrady w rejonie Załomia. W lipcu planowane jest również rozpoczęcie budowy węzła Tczewska. Podczas wakacji na odcinku Kijewo - Rzęśnica zostanie zachowany przejazd dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Prace nie powinny powodować większych utrudnień w ruchu. To istotne szczególnie podczas urlopowego szczytu ruchu pojazdów. Remont zostanie przeprowadzony też na południowych mostach w ciągu autostrady A6 na Odrze Wschodniej i Odrze Zachodniej.
Wahadłowo na DK20
Poza rejonem Szczecina roboty będą prowadzone na drodze krajowej nr 20. Wyremontowany zostanie most na Kanale Bydgoskim w Stargardzie Szczecińskim, oraz przepust w Trąbkach. Podczas prac na DK20 zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Tegoroczne remonty obiektów mostowych zakończą się do końca listopada.
Kontynuowana jest rozpoczęta w ubiegłym roku przebudowa mostów w Chwarszczanach na DK31. Finał tej inwestycji we wrześniu.
Jedna czwarta do remontu
Decyzje o remontach podejmuje się na podstawie badań stanu nawierzchni. Według ostatniego raportu o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec roku 2012 w województwie zachodniopomorskim dokładnie 74,9 procent dróg jest w stanie dobrym, 14,1 procent w stanie niezadowalającym i 11 procent w stanie złym wymagajacym pilnego remontu. Dla porównania na koniec 2009 roku w stanie dobrym na terenie województwa było 61,5 procent dróg. Od tego czasu zostało wyremontowanych i przebudowanych około 230 kilometrów dróg, w tym w ubiegłym roku 80 kilometrów. Od 2009 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego przybyło 115 kilometrów nowych dróg.
Dane w sieci
Każdego roku GDDKiA publikuje raport o stanie nawierzchni dróg krajowych, przygotowany na podstawie danych uzyskanych z Systemu Oceny Stanu Nawierzchni. Dzięki tym danym GDDKiA może między innymi lepiej planować remonty. Z raportami o stanie dróg krajowych można zapoznać się na stronie internetowej GDDKiA
http://www.gddkia.gov.pl/pl/998/system-oceny-stanu-nawierzchni

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.