Projekt Gołdap: piknik na otwarcie

2013-06-20, woj. warmińsko-mazurskie

Projekt Gołdap: piknik na otwarcie

Prezentacja nowej drogi, laboratorium w akcji, pokazy sprzętu policji, straży pożarnej, inspekcji transportu drogowego, symulator dachowania, pokaz pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego - to atrakcje pikniku promującego bezpieczne drogi,
na który olsztyński oddział GDDKiA
zaprasza do Gołdapi.

 

Okazja jest pierwszorzędna: rozbudowa drogi krajowej nr 65 Gołdap - Kowale Oleckie. To jedna z głównych tras w tym regionie kraju i jednocześnie jedna z najbardziej eksploatowanych. Jazda ta trasą , szczególnie w warunkach zimowych, to trudny egzamin dla kierowców.
Spotkania z mieszkańcami Gołdapi rozpocznie konferencja prezentująca projekt a towarzyszyć jej będzie piknik edukacyjny dedykowany bezpieczeństwu ruchu drogowego. Podczas konferencji nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą robót.
Spotkania drogowców z mieszkańcami rozpoczną się 21 czerwca 2013 r. o godzinie 13 na Placu Zwycięstwa w Gołdapi i potrwają do godziny 17. W programie między innymi:
- prezentacja projektu oraz piknik edukacyjny BRD
- pokaz sprzętu Laboratorium Drogowego olsztyńskiego oddziału GDDKiA
- pokaz sprzętu policji, straży pożarnej, inspekcji transportu drogowego
- działanie symulator dachowania
- pokaz i ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa drogowego

Parametry bezpieczeństwa
Rozbudowę drogi krajowej nr 65 Gołdap - Kowale Oleckie zrealizuje firma Strabag, która zadeklarowała wykonanie zadania do 5 lipca 2014 roku. Po rozbudowie droga będzie miała dopuszczalne obciążenie 115 kN/oś. Szerokość jezdni będzie wynosiła 8 m - dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz pobocza bitumiczne o szerokości po 0,5 m z obu stron.
Zadanie obejmuje m.in.:
- przebudowę i wzmocnienie nawierzchni drogi na długości 15,6 km;
- poszerzenie jezdni;
- przebudowę skrzyżowań;
-budowę i przebudowę zatok autobusowych;
- budowę i przebudowę chodników;
- przebudowę i budowę punktów oświetleniowych;
Projekt "Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Gołdap - Kowale Oleckie", realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa) i Federacji Rosyjskiej. Więcej informacji na stronie http://www.lt-pl-ru.eu/news.php

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.