Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

2013-07-05

Bezpieczniej na przejściach dla pieszych

Bezpieczeństwo na drogach nie leży tylko w rękach kierowców, ale również w głowach i nogach pieszych użytkowników. W co czwartym wypadku na polskich drogach bierze udział pieszy. Te dane wzbudzają niepokój, zmuszają do refleksji i reakcji. Skuteczne działania podejmowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pokazują, przejścia mogą być bezpieczniejsze dla pieszych.

Oznakowane przejścia dla pieszych, wysepki, azyle, światła, chodniki i kładki - to miejsca, gdzie nie powinien wydarzyć się żaden wypadek. A jednak dochodzi do sytuacji, w których tuż przed przejściem dla pieszych na jednym pasie kierowcy zatrzymują się, a na sąsiednim przejeżdżają przez przejście.

Pod szczególnym nadzorem
Zgodnie z przepisami takie wykroczenie należy do najpoważniejszych. Kierowca, który je popełni, płaci mandat i zalicza 10 punktów karnych. Mimo srogich kar kierowcy nie uważają pasów na przejściach za miejsce pod specjalnym nadzorem.Nawet jeśli ruchem nie sterują światła, nic nie usprawiedliwia kierowców popełniających jeden z najbardziej podstawowych i zarazem najbardziej groźnych błędów na drodze.

Oświetlone pasy, oznakowane pobocza
Drogowcy zdają sobie sprawę, że nowoczesne, wysokiej jakości oznakowanie poziome dróg jest ważnym czynnikiem wpływającym na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Atakże istotnym elementem poprawiającym czytelność organizacji ruchu drogowego.
O zmierzchu, nocą, przy ograniczonej przejrzystości powietrza (mgła, opady deszczu) oznakowanie poziome pełni bardzo ważną funkcję optycznego prowadzenia kierowcy.
Pod szczególnym nadzorem powinny być przejścia dla pieszych. Oświetlone, wyraźnie oznakowane powinny gwarantować bezpieczną przeprawę przez jezdnie. Ważne jest też samo oznakowanie poziome na drogach - pasów na przejściach i linii na poboczach.
Ciągle aktualne są apele do pieszych, aby chodzili lewą stroną drogi, w ubraniu z elementami odblaskowymi albo z latarką w ręku. Także w ramach programu Drogi zaufania.Wielokrotnie przypominaliśmy o właściwym zachowaniu pieszych i kierowców. Promujemy też modę na odblaski.

Chodniki i kładki
Budowa chodników, przejść dla pieszych, wysepek to ważny element działań inżynieryjnych programu Drogi zaufania. Dzięki wysepkom (azylom), na których mogą zatrzymać się piesi przechodzący przez wielopasmową jezdnię, jest znacznie bezpieczniej.
Budowane są też kładki dla pieszych i rowerzystów nad drogami ekspresowymi. Niektórym skracają one drogę np. do przystanków autobusowych , a wszystkim gwarantują bezpieczne przejście przez jezdnię.

Pasy, znaki aktywne
Poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych można uzyskać także montując znaki aktywne. Przejścia ze znakami aktywnymi są lepiej widoczne dla kierowców. Jest to ważne przy ograniczonej widoczności, w nocy czy podczas opadów. Na drogach o kilku pasach ruchu stosuje się azyle na przejściach dla pieszych i nierzadko wzbudzaną sygnalizację świetlną.

Więcej wysiłku - mniej ofiar
To między innymi dzięki takim działaniom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad drogi krajowe są coraz bezpieczniejsze. Budowy, przebudowy i remonty zmniejszyły zagrożenie i uchroniły wielu użytkowników dróg przed tragedią. Drugi ważny czynnik to działania wpływające na świadomość uczestników ruchu drogowego.
Dzięki inwestycjom i wysiłkowi organizacyjnemu GDDKiA stan bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych się poprawił. Bez wątpienia miał w tym swój udział program Drogi zaufania.

Wskazówki dla kierowców
Przed przejściem dla pieszych warto stosować się do poniższych wskazówek:
Obserwuj pieszych i bądź gotowy do użycia hamulców
Wyrób w sobie nawyk obserwowania pieszych, w szczególności tych w pobliżu przejścia dla pieszych. W ciemności i przy złych warunkach atmosferycznych musisz się spodziewać tzw. niewidocznych przechodniów, szczególnie tych noszących ciemne ubrania.
Zwolnij lub zatrzymaj się i zaczekaj na dzieci, niepełnosprawnych i osoby starsze
Dzieci w wieku przedszkolnym nie mają umiejętności oszacowania prędkości pojazdów. Dzieci, osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze mogą nieoczekiwanie ruszyć do przodu, zatrzymać się albo zawrócić. Najlepiej zrobisz, jak sie zatrzymasz i   zaczekasz, aż przechodzień opuści przejście dla pieszych.
Bądź świadomy możliwości popełnienia błędu przez pieszych.

Wszyscy ludzie mają mocne i słabe strony. Nie myśl, że prawidłowe zachowanie pieszych na przejściu jest gwarantowane. Piesi mogą nie znać zasad, mogą mieć zaburzone postrzeganie, myślami mogą być w zupełnie innym miejscu. Jeśli pieszy nie obserwuje zachowania twojego pojazdu, jest

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.