Droga krajowa nr 11

Droga krajowa nr 11 (DK 11) liczy 596 km. Przebiega przez województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.
Przebieg trasy:

KOŁOBRZEG - KOSZALIN - BOBOLICE - SZCZECINEK - PODGAJE - PIŁA - UJŚCIE - CHODZIEŻ - OBORNIKI - POZNAŃ - KÓRNIK - JAROCIN - PLESZEW - OSTRÓW WIELKOPOLSKI - OSTRZESZÓW - KĘPNO - KLUCZBORK - LUBLINIEC - BYTOM

Droga krajowa nr 11 jest jedną z najważniejszych dróg w w zachodniej części Polski, łączy północ i południe kraju. W sezonie letnim to jedna z najbardziej uczęszczanych tras, którędy mieszkańcy Śląska i Wielkopolski udają się nad morze.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dla DK 11 planuje szereg inwestycji. Będą to m.in. realizowana w dwóch etapach budowa obwodnicy Ostrowa, budowa obwodnic: Kępna, Jarocina, Obornik, Piły i Ujścia. Odcink DK 11 Poznań - Kórnik przystosowano już do klasy drogi ekspresowej. W ramach inwestycji jezdnie DK 11 zostały dostosowane do obciążenia 115 kN/oś.
Rozbudowa taka wynika z potrzeby poprawy warunków ruchu w kierunku południowym województwa wielkopolskiego i dalej do Katowic i Łodzi. Natężenie ruchu na tym odcinku to 30 tys. pojazdów na dobę.
Rozbudowywana do parametrów drogi ekspresowej DK 11 to przykład użycia najnowocześniejszych technologii w drogownictwie. Na wielkopolskim odcinku DK11 po raz pierwszy zastosowano zaawansowane technicznie znaki zmiennej treści umieszczone nad jezdniami i powiadamiające automatycznie kierowców o zmieniających się warunkach ruchu takich jak: mokra i śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność czy ograniczona prędkość.
Przebudowywana droga S11 posiadać będzie dwie jezdnie szer. 10 m o dwóch pasach ruchu szer. 3,5 m wraz z opaskami szer. 0,5 m. i poboczem umocnionym szer. 2,5 m.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.