Droga Krajowa nr 16

Droga krajowa nr 16 - droga przebiegająca z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach. Biegnie równoleżnikowo przez województwa: kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Stanowi główny szlak komunikacyjny na Mazurach. Liczy około 400 km. Droga jednak miejscami nie spełnia wymagań klasy drogi krajowej, ponieważ na niektórych odcinkach jest bardzo wąska lub nie ma poboczy, bo drzewa rosną tuż przy krawędzi drogi.
Od kilku lat dk 16 zmienia swoje oblicze... W 2004 zakończył się pierwszy etap przebudowy szesnastki obejmujący odcinek Olsztyn - Naglady i obwodnicę Wójtowa. Do 2010 roku przebudowane zostały kolejne odcinki tej drogi: Naglady - Gietrzwałd, Wójtowo - Barczewo i Barczewo - Biskupiec. Obecnie kończy się przebudowa kolejnego odcinka szesnastki od Biskupca do Borek Wielkich.
W ciągu drogi nr 16 znajduje się obwodnica Ełku. Obwodnica jest w znacznej części drogą klasy GP, zlokalizowaną po stronie północnej miasta. Jej całkowita długość łącznie z częścią drogi nr 65 (ul. Przemysłowa i Grajewska) wynosi ok. 12 km.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.