Droga krajowa nr 17

Droga krajowa nr 17 (DK17), popularnie Szosa Lubelska liczy 295 km. Przebiega w kierunku południowo-wschodnim przez województwa mazowieckie i lubelskie.

Przebieg trasy:

WARSZAWA/ ZAKRĘT - GARWOLIN - RYKI - KURÓW - LUBLIN - PIASKI - KRASNYSTAW - ZAMOŚĆ - TOMASZÓW LUBELSKI - HREBENNE - GRANICA PAŃSTWA.

DK17 łączy aglomerację warszawską oraz lubelską z przejściem granicznym w Hrebennem (w 2008 roku oddano do użytku dwukilometrową obwodnicę miasta). Jest polską częścią europejskiego szlaku E372. Na odcinkach stanowiącym obwodnicę Garwolina ma status drogi ekspresowej S17.

Działania na Lubelszczyźnie:
Przebudowywany jest 17-kilometrowy odcinek DK17 od Piask do Łopiennika. Wiąże się to z utrudnieniami w ruchu, ale z końcem listopada kierowcy otrzymają do dyspozycji bezpieczniejszy odcinek trasy. Nawierzchnia będzie równa i wzmocniona, ruch lokalny przeniesiony na drogi zbiorcze, a na głównej jezdni pojawią się trzy pasy ruchu. Na przemian dwa w jednym kierunku, a trzeci w przeciwnym co umożliwi bezpieczne wyprzedzanie pojazdów.
Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012 obejmuje budowę ekspresowej S17 na odcinku od Warszawy do Piask. Obecnie czekamy na wydanie przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej dla odcinka od węzła Sielce koło Kurowa do węzła Witosa w Lublinie obejmującego także północno-wschodnią obwodnicę miasta. Sąd rozpatruje odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka od węzła Witosa do Piask. Jeszcze w tym roku oddział GDDKiA ogłosić przetarg na budowę 68,5 - kilometrowego odcinka od węzła Sielca do Piask, tak by prace mogły ruszyć w połowie 2010 roku i zakończyć po dwóch latach.
Pozostały odcinek S17 od Piask do granicy w Hrebennem jest zadaniem rezerwowym. Trwa opracowywanie dokumentacji i raportów środowiskowych tak by jeszcze w tym roku wystąpić do GDOŚ z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.