Aktualności o drogachDroga krajowa nr 18

Doga krajowa nr 18 (DK18) liczy 71 km. Leży w zachodniej części kraju na obszarze województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Przebieg trasy:
GRANICA PANSTWA - OLSZYNA - GOLNICE - KRZYWA

 

Obecnie trwają rzygotowania do przebudowy południowej jezdni Autostrady A 18 od przejścia granicznego Olszyna do Węzła „Golnice".
Zielonogórski oddział GDDKiA podzielił budowę 71-kilometrowej trasy przecinającej województwo lubuskie i dolnośląskie na trzy pododcinki : Olszyna - Żary, Żary - granica województwa lubuskiego, granica województwa lubuskiego - Golnice.
W pierwszym kwartale 2010 r. zostanie wyłoniony wykonawca lub wykonawcy. Inwestycja stanowi drugą fazę realizacji autostrady A18. Przebudowa południowej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku węzeł Olszyna - węzeł Golnice jest ostatnim etapem dostosowania tej drogi do parametrów autostrady.
Droga krajowa nr 18 została wybudowana w latach 30. ubiegłego wieku i stanowiła fragment betonowej autostrady (Reichsautobahn) (RAB) 9 Berlin-Wrocław. Niemcy wybudowali jedną nitkę drogi.
W 1993 roku dobudowano drugą jezdnię na odcinku od przejścia granicznego w Olszynie do węzła Królów. W 1995 zmodernizowano 7-kilometrowy odcinek Golnice - Krzyżowa (dolnośląskie), gdzie została wybudowana nowoczesna, dwujezdniowa autostrada z betonową nawierzchnią. Prace nad dobudową jezdni podjęto pod koniec listopada 2004 r., a w 2006 roku jezdnia była już gotowa.
Obecnie istniejąca droga krajowa nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice posiada dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu. Jezdnia prawa (południowa) ma nawierzchnię betonową z płyt. Jezdnia lewa do km 9+550 ma nawierzchnię bitumiczną, na pozostałym odcinku betonową o szerokości 11 metrów.
Drugi etap prac to przebudowa jezdni południowej. Zostanie ona wybudowana w technologii betonowej. Znajdą się na niej dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny.
Mimo że ruch odbywa się na obu jezdniach, droga nosi oznaczenia drogi krajowej. Klasę autostrady otrzyma dopiero po remoncie jezdni południowej. Oznaczenie A18 posiada jedynie odcinek Golnice-Krzyżowa.
Trasa prowadząca z Olszyny do Krzyżowej mieści się w III Korytarzu Paneuropejskim, łączącym Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Autostrada A18 ma stanowić połączenie przejścia drogowego w Olszynie (gdzie łączy się z niemiecką autostradą A15 biegnącą w kierunku Berlina), z autostradą A4 na węźle Krzyżowa.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.