Aktualności o drogachDroga krajowa nr 29

Droga krajowa nr 29 (DK29) liczy 58 km, leży w zachodniej części województwa lubuskiego.

 Przebieg trasy:
GRANICA PAŃSTWA - SŁUBICE - KROSNO ODRZAŃSKIE

 Prowadzi od przejścia granicznego z Niemcami w Słubicach do Połupina koło Krosna Odrzańskiego. Jest przedłużeniem, biegnącej ze Szczecina DK31, z którą wspólnie kończy bieg na przejściu granicznym. W węźle autostradowym Świecko będzie w przyszłości bezkolizyjnie przecinać autostradę A2.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.