Aktualności o drogach

332012-05-16

Przejścia nie tylko dla kibiców

Strona 1 z 1Droga krajowa nr 33

Droga krajowa nr 33 (DK33) liczy 41 km, leży w południowej części województwa dolnosląskiego.

Przebieg trasy:
KŁODZKO - MIEDZYLESIE - GRANICA PAŃSTWA

DK33 przebiega południkowo przez dolinę Nysy Kłodzkiej. Łączy Kłodzko z przejściem granicznym do Czech w Boboszowie.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.