Drogi w programie

Drogra krajowa nr 4 Droga krajowa nr 4

Ma 677 km długości i przebiega równoleżnikowo z zachodu na wschód Polski. Trasa biegnie od polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Jędrzychowicach do polsko-ukraińskiego w Kroczowej. Przebiega przez obszar województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Znaczną jej część stanowi autostrada A4.

Ważniejsze miejscowości leżące na trasie Czwórki: Jędrzychowie, Zgorzelec, Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Brzeg, Opole, Gliwice, Zabrze, Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Chrzanów, Kraków, Wieliczka, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Pilzno, Dębice, Rzeszów, Łańcut, Jarosław, Radymno, Korczowa.

Droga krajowa nr 4 na znaczącym odcinki (Zgorzelec-Radymno) jest polską częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego E40, łączącego wybrzeże Kanału La Manche z granicą kazachsko-chińską i biegnącego przez dziewięć państw: Francję, Belgię, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Rosję, Uzbekistan, Kirgistan i Kazachstan.


PLAN PRAC INŻYNIERYJNYCH

Woj. małopolskie
Brzesko: przebudowa ronda i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 768
Chełm: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą powiatową Chełm-Siedlce
Dębno: przebudowa skrzyżowania poprzez wydzielenie lewoskrętów, dobudowę chodników i zatok autobusowych
Ładna-Pogórska Góra: oświetlenie skrzyżowań, budowa zatok autobusowych
Łukanowice: budowa sygnalizacji świetlnej
Wieliczka: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Bogucką oraz budowa odcinków pięciu gminnych dróg dojazdowych na odcinku 15 km
Sułków: budowa chodnika

Woj. podkarpackie
Duńkowice: montaż elementów odblaskowych i tablic ostrzegawczych, budowa oświetlenia przejść dla pieszych
Głuchów: budowa azylów na przejściach dla pieszych
Gwizdaj: budowa wysp brukowanych
Kosina: budowa wysp brukowanych, poprawa oznakowania na skrzyżowaniach
Łańcut: budowa sygnalizacji świetlnej
Mirocin: uspokojenie ruchu
Piaski: budowa azylu na przejściu dla pieszych, ograniczenie prędkości do 70 km/h
Radymno: budowa azylów na przejściach dla pieszych
Ropczyce: oświetlenie przejść dla pieszych
Wierzbna: budowa wysp brukowanych, budowa oświetlenia przejść dla pieszych

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.