Aktualności o drogach

412011-04-27

Skrzyżowanie na miarę

Strona 1 z 1Droga krajowa nr 41

Droga krajowa nr 41 (DK41) ma 38,5 km długości, przebiega przez powiat nyski i prudnicki na Opolszczyźnie.

Przebieg trasy:

NYSA - PRUDNIK - TRZEBINA - GRANICA PAŃSTWA

DK41 łączy Nysę z Prudnikiem i przejściem granicznym do Czech w Trzebinie. Poza tymi miejscowościami nie przebiega przez żadną miejscowość o liczbie ludności większej niż tysiąc, co wyróżnia DK41 spośród dróg krajowych. Jej znaczna część, wraz z drogami nr 40 i 46, wraz z drogami wojewódzkimi nr 386 i 382, stanowi ruchliwy fragment łączący południowe obszary Górnego Śląska z Zagłębiem Wałbrzyskim.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.