Aktualności o drogachDroga krajowa nr 44

Droga krajowa nr 44 (DK44) ma 114km, przebiega przez województwo śląskie i małopolskie.

Przebieg trasy:

GLIWICE - MIKOŁÓW - TYCHY - OŚWIĘCIM - ZATOR - SKAWINA - KRAKÓW

DK44 jest jedną z czterech dróg, obok A4, DK79 i DK94, łączących Górny Śląsk z Krakowem. Omija aglomerację katowicką od strony południowej. Odgrywa szczególnie ważną rolę dla miast leżących w zachodniej Małopolsce oraz dla Tychów. Dla mieszkańców tych terenów stanowi główna drogę dojazdową do miejsc pracy. Obszar, który przecina DK44, jest wybitnie uprzemysłowiony.

Obecnie trasę tę przecina autostrada A4, drogi krajowe nr1, 81, 28 oraz 11 dróg wojewódzkich. W przyszłości trasę tę przetnie droga ekspresowa S1 i autostrada A1.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.