Droga krajowa nr 51

Droga krajowa nr 51 (DK51 liczy 122 kilometry, biegnie przez województwo warmińsko-mazurskie.

Przebieg trasy:
GRANICA PANSTWA - BEZLEDY - BARTOSZYCE - LIDZBARK WARMIŃSKI - DOBRE MIASTO - OLSZTYN - OLSZTYNEK

DK51 Stanowi jeden z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w województwie warmińsko-mazurskim, łączy najważniejsze polsko-rosyjskie przejście graniczne w Bezledach z Olsztynem oraz drogą krajową nr 7, do której dochodzi w Olsztynku.

W ostatnich latach na drodze krajowej nr 51 wybudowano dwie obwodnice - Barcikowa (2004) oraz Spręcowa i Kabikiejm (2008) o łącznej długości ok. 9 km oraz przeprowadzono na blisko 40 kilometrach trasy remonty nawierzchni.
Na odcinku Olsztyn - Olsztynek DK 51 planowana jest do rozbudowy jako droga ekspresowa. Część drogi, na odcinku obwodnicy Olsztynka, zostanie wybudowana do 2011 r. w ramach kontraktu na budowę S7 Olsztynek - Nidzica realizowanego aktualnie w systemie „projektuj i buduj". Pozostały fragment trasy do Olsztyna ma już prawomocną decyzję środowiskową i możliwy jest do realizacji w latach 2010 - 2012. Nie ma jednak zapewnionego finansowania.
W ciągu drogi nr 51 planowana jest także budowa północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna. Inwestycja ta uzyskała decyzję środowiskową, jednak z powodu odwołań, jakie złożono do tej decyzji, przygotowanie budowy drogi może się opóźnić.
Na etapie prac projektowych znajdują się obecnie obwodnice Dobrego Miasta i Bartoszyc.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.