Aktualności o drogach

522011-12-23

Obwodnica i skrzyżowanie

522011-10-07

Skrzyżowania do przebudowy

Strona 1 z 1Droga krajowa nr 52

Droga krajowa nr 52 (DK52) ma 74 km, leży na obszarze województw śląskiego i małopolskiego.

Przebieg trasy:

BIELSKO BIAŁA - KĘTY - ANDRYCHÓW - WADOWICE - KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - GŁOGOCZÓW

DK52 łączy Bielsko-Białą z Głogoczowem w Małopolsce. Obecnie w Bielsku-Białej trwa przebudowa odcinka drogi 52 do klasy GP 2x2. Projekt obejmuje budowę dwóch jezdni po 2 pasy ruchu na odcinku 1,4 km wraz z ponad 400m wiaduktem nad torami kolejowymi. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, realizacja przewidziana na lata 2008-2010.
W przyszłości droga ta ma mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę i biec w dużej części nowym śladem, tworząc równocześnie obwodnice większych miejscowości na trasie. Rozpoczynać ma się na węźle Bielsko-Biała-Suchy Potok z planowanymi drogami ekspresowymi S1 i S69. Planowana trasa nosi nazwę: Beskidzka Droga Integracyjna.

Od października 2008 roku trwa budowa pólnocno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej. Część tej inwestycji obejmuje dostosowanie drogi krajowej nr 52 do parametrów drogi ekspresowej. Prace na odcinku o długości 2,8 km rozpoczęły się w maju 2009 i zakończą się wraz z całą inwestycją w maju 2011 roku. Obecnie (sierpień 2009) prowadzone są roboty na jednej jezdni, ruch odbywa się drugą w dwóch kierunkach. Obwodnica Bielska-Białej liczyć będzie 11,9 km, a koszt tej inwestycji to 1 253 mln zł. Zadanie finansowane jest ze środków krajowych.

 

 

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.