Droga krajowa nr 65

Droga krajowa nr 65 (DK65) - ma 224 km, leży na obszarzewojewództw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Przebieg trasy:

GRANICA PAŃSTWA - GOŁDAP - OLECKO - EŁK - GRAJEWO - MOŃKI - BIAŁYSTOK - BOBROWNIKI - GRANICA PANSTWA

DK65 biegnie od granicy z Rosją (obwód kaliningradzki) do granicy z Białorusią w Bobrownikach.
W Ełku droga ta biegnie śladem drogi krajowej nr 16. W Białymstoku biegnie najpierw tą samą droga, co droga krajowa nr 8, a potem aż do końca miasta biegnie śladem drogi krajowej nr 19. W przyszłości w Białymstoku drogę nr 65 przetną drogi ekspresowe S8 i S19.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.