Droga krajowa nr 78

Droga krajowa nr 78 (DK78) liczy 230 km, biegnie przez województwa: śląskie, świętokrzyskie.

Przebieg trasy:

GRANICA PAŃSTWA - CHAŁUPKI - WODZISŁAW ŚLĄSKI - RYBNIK - GLIWICE - TARNOWSKIE GÓRY - ŚWIERKLANIEC - SIEWIERZ - ZAWIERCIE - SZCZEKOCINY - NAGŁOWICE - JEDRZEJÓW - CHMIELNIK

 DK78 stanowi alternatywę dla podróżujących z i w kierunku Czech i południa Europy, pozwala ominąć przejście graniczne w Cieszynie.
Obecnie stanowi też łącznik pomiędzy polską autostradą A4 w Gliwicach a czeską autostradą D1w Boguminie. Wkrótce ta trasa będzie bezpłatną alternatywą dla odcinka autostrady A1 Sośnica- Gorzyczki. Trasa ta łączy również południową część Górnego Śląska z lotniskiem w Pyrzowicach.

DK 78 biegnie ze wschodu województwa śląskiego na południe, do granicy państwa w Chałupkach omijając w znacznej części aglomerację Górnośląską. Obecnie (sierpień 2009) trwa remont DK 78 na odcinku Tarnowskie Góry - Świerklaniec, który zakończy się w listopadzie 2009 roku.
Na początku sierpnia zakończony został remont tej drogi w Wodzisławiu Ślaskim Wykonano m.in.: remont nawierzchni, remont zatok autobusowych i parkingów oraz istniejących chodników, budowę nowych chodników i ścieżek rowerowych w granicach pasa drogowego, przebudowę skrzyżowań - wydzielenie pasów ruchu dla lewoskrętów, poprawa, udrożnienie i uregulowanie odwodnienia, budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych, przebudowęistniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Chrobrego, oznakowanie poziome i pionowe.
W ciągu DK 78 powstaje obwodnica miasta Siewierz, tutaj prace zakończą się w styczniu 2011 roku.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.