Aktualności o drogach

802011-11-30

Włącz zegar wyobraźni

Strona 1 z 1Droga krajowa nr 80

Droga krajowa nr 80 (DK80) ma 28,9 km, leży w województwie kujawsko-pomorskim.

Przebieg trasy:
PAWŁÓWEK - BYDGOSZCZ - FORDON - TORUŃ - LUBICZ

DK80 biegnie równolegle do DK10 po północnej stronie Wisły. Niegdyś był to odcinek DK10, lecz po remoncie mostu na Wiśle w Fordonie i ograniczeniu jego nośności DK10 poprowadzono od Pawłówka przez obwodnicę Bydgoszczy, Przyłubie, obwodnicę Torunia do węzła Lubicz wyprowadzając tranzyt z centrów Bydgoszczy i Torunia.
DK80 w znacznej większości posiada utwardzone pobocza.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.