Drogi w programie

Na najdłuższej liczącej 721 km drodze krajowej nr 8 (Kudowa-Zdrój na granicy z Czechami – Budzisko na granicy z Litwą), która jako pierwsza została włączona do programu w 2007 roku, liczba wypadków drogowych spadła o 30 proc. – ze 137 w pierwszym kwartale 2008 roku do 95 w I kwartale 2009 roku. Liczba ofiar śmiertelnych obniżyła się o 35 procent.

Równie wysokie spadki GDDKiA odnotowała na pozostałych drogach krajowych objętych programem (drogi krajowe od 1 do 9). Ogółem liczba ofiar śmiertelnych spadła tu również o 35 proc. – z 187 do 121, a liczba wypadków o 20 proc. – z 863 do 684.
W kolejnych latach  programem „Drogi Zaufania” objęta została cała  sieć drogowa zarządzana przez GDDKiA (kolejno o 8 a następnie o  88 dróg). Realizacja programu na wybranych odcinkach wpływa w istotny sposób na świadomość kierowców i tym samym bezpieczeństwo na wszystkich trasach w Polsce. Efektem jest obniżenie liczby wypadków i ich ofiar.
W tym  folderze przedstawiamy opisy dróg krajowych.

www.drogizaufania.pl, projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.